Zahájení školního roku 2020/2021

30.08.2020

V úterý 1. září zahájíme nový školní rok v 8:00 hodin (do 9:00 hodin) ve kmenových třídách jednotlivých ročníků za přítomnosti třídních učitelů.NEBUDE SPOLEČNÍ ZAHÁJENÍ. Vstup do budovy školy zákonným zástupcům žáků nebude umožněn, s výjimkou zákonných zástupců žáků         1. ročníku. Rodičům (pouze matka, otec) žáků 1. ročníku bude umožněn vstup do učebny 1. ročníku na společné zahájení. Doporučujeme rodičům vstup do školy v rouškách

Školní družina nebude 1. září v provozu.  Všichni  žáci odcházejí po zahájení domů. Od 2.9. odpolední ŠD v běžném provozu.

Školní jídelna bude v provozu od    1. září pouze pro MŠ. Od 2. září 2020 i pro žáky ZŠ. Od 2.září bude vyučování dle rozvrhu hodin. Výuka a pohyb žáků po škole bude bez roušek, provoz školy až na výjimky - častější úklid, dezinfekce a upravený výdej obědů - bude v běžném, normálním režimu. Žáci ZŠ i děti MŠ si co nejdříve po příchodu do budovy umyjí důkladně ruce. Naproti vchodu bude k dispozici i dezinfekce.  Třídními učiteli budou poučeni o dodržování hygienických podmínek.

 Děkujeme za pochopení a přejeme všem příjemný a pohodový vstup do nového školního roku 2020/2021.