Slavnostní zahájení nového školního roku 2023/2024

28.08.2023

Vážení rodiče, zahájení nového školního roku proběhne 4. září 2023 v 8:00. Nové prvňáčky si paní učitelka Mgr. Lada Boháčková provede školou do jejich třídy, kde poprvé usednou do lavic. Společně s rodiči slavnostně zahájíme jejich první školní rok a žáci 5. ročníku je přivítají do řad školáků.

Ostatní ročníky budou mít zahájení ve svých třídách pod vedením svých třídních učitelů. První školní den nebude v provozu jídelna ani družina. Program zahájení bude ukončen v 8:45 (po první vyučovací hodině), kdy všichni žáci odchází domů.

Prosíme rodiče, aby dětem pořídili do začátku školního roku všechny potřebné pomůcky, sešity (2. až 5. ročník), pomůcky pro výtvarnou a tělesnou výchovu viz. stránky školy. 

Na tomto webu najdete i aktualizované informace týkající se nového školního roku.

Provoz mateřské školy bude od pondělí 4. září 2023 bez omezení. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ    

                Naše škola je nově zapojena do projektu "Pěšky do školy". Cílem této kampaně je zvýšit počet dětí, které se pravidelně dopravují do školy pěšky, snížit dopravní zátěž před školou a nabídnout dětem zdravější a bezpečnější prostředí. Proto velmi žádáme všechny rodiče, aby nejen první den, ale i celý rok chodili s dětmi do školy pěšky, nebo je posílali samostatně a neparkovali auta na silnici před školou. V obci jsou již hotové chodníky i přechody, takže cesta do školy je bezpečnější. Projekt bude probíhat celoročně formou hry a žáky s ním seznámí třídní učitelé. Popř. na následujícím webu.