Návrat žáků do školy 25.5.2020

14.05.2020

Vážení rodiče,

na základě vládního usnesení se od 25. května 2020 otevírá naše škola a zároveň i obě mateřské školy. Ve škole budou dodržena všechna nařízení a doporučení sdělená MŠMT.

Dle metodického pokynu níže uvádíme některé důležité informace k provozu školy.

  • Výuka bude organizovaná ve skupinách max. 15 žáků. Z důvodu omezení vstupu osob do budovy bude příchod do školy a konec výuky v následujících časech:

Na chodbě bude dohled, který bude zajišťovat dodržování hygienických pravidel a časů. Vstup rodičů žáků ZŠ do budovy je zakázán!!!

4. ročník 7:20-7:30 konec 11:10

5. ročník 7:30-7:40 konec 11:20

2. ročník 7:40-7:50 konec 11:30

1. ročník 7:50-8:00 konec 11:40

Výuka bude rozdělena u všech ročníků do čtyř vyučovacích hodin. Čj, M, Aj,Prv

Při příchodu do školy proběhne dezinfekce a každá skupina žáků vyčká v šatně na učitele, který je odvede do učebny. Ve třídě nebudou nuceni žáci nosit roušku, ale můžou. Ve společných prostorách a na chodbách školy je rouška povinná.

3. ročník bude mít výuku na Obecním úřadě od 8:00 do 11:40, pak se žáci přesunou do školy na oběd, nebo půjdou rovnou domů.

- v pondělí 25.5.2020 každý žák před vstupem do školy předloží vyplněné a podepsané čestné prohlášení jinak nebude do školy vpuštěn. Datum na prohlášení by mělo být co nejaktuálnější  (např. 24.5.2020). Čestné prohlášení jste dostali v emailech, nebo si je můžete vyzvednout ve škole                      od 18. do 21.5. 2020 od 8 do 12 hodin.

-každý žák si musí do školy přinést min. 2 ks roušek a sáček na jejich uložení

-vzhledem k nutnosti organizační přípravy Vás touto cestou prosíme o vyjádření, zda Vaše dítě bude do školy /OÚ/ docházet a zda budete mít zájem o stravování. Informaci můžete do 18.5.2020 sdělit několika způsoby: e-mailem, telefonicky, nebo návratkou do schránky školy

-nastoupit do školy dodatečně v pozdějším termínu než 25.5.2020 není možné

-družina bude zajišťovat pouze dvě oddělení jen pro žáky 1. a 2. ročníku a do 16:00