Návrat žáků do škol

08.04.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí, 12. dubna 2021, začne na naší škole prezenční výuka žáků 1. stupně i provoz obou mateřských škol, avšak pouze pro předškolní děti. Přinášíme souhrn nejdůležitějších provozních informací k návratu žáků, vycházejících z materiálů MŠMT. Tyto materiály a vázané informace se do pondělí mohou mírně změnit. Vzhledem k frekvenci nových dokumentů, které u nás ve schránce přistávají, snad však nepůjde o nic zásadního.

Jak již víte, s nástupem dětí do škol souvisí i testování dětí v ZŠ i MŠ. Děti by měly být testovány za účasti zákonného zástupce, proto vás prosíme o spolupráci.

Z důvodu stavebních úprav a počtu učeben není v našich silách zajistit dostatečný prostor pro testování dětí ve společnosti jejich zákonných zástupců na půdě školy. Proto bychom vás chtěli požádat, abyste si testy pro vaše děti vyzvedli ve škole a otestovali děti sami v klidném rodinném prostředí, ráno před odchodem do školy. Děti se tak vyhnou stresu, čekání na testování venku před školou i možnosti nákazy od pozitivních, se kterými se mohou před školou potkat.

Testování bude probíhat každé pondělí a čtvrtek. Jakmile budou děti doma otestovány, vezmou si test s sebou do školy, prokáží se negativním testem u vstupu do školy a následně použitý test vyhodí do koše. Na základě negativního testu budou žáci vpuštěni do budovy školy a půjdou se připravit na vyučování/program ve školce.

V MŠ ukážete výsledek testu vy, rodiče, paní učitelce a vyhodíte ho do koše v šatně školky.

Tímto způsobem se vyhneme nekontrolovanému pohybu osob ve škole a případnému chaosu.

Testy v počtu 4 ks na dítě (na dobu 14 dnů) budou zabaleny v hygienických balíčcích a připraveny k vyzvednutí proti podpisu ve škole v tuto dobu:

pátek 9.4.2021 od 9:00 do 15:00

sobota 10.4.2021 od 8:00 do 10:00

V případě, že nebudete chtít vaše dítě testovat, musí bohužel zůstat doma, jeho absence bude omluvena a budeme mu posílat jednou týdně učební plány do každého předmětu. Bez negativního výsledku testu není možné se zapojit k prezenčnímu vzdělávání.

V příloze posíláme jednoduchý návod na to, jak Vaše dítě snadno otestovat, doplněný o instruktážní video.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete kdykoliv volat, psát. Budeme Vám stále k dispozici.

Informace k provozu MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ, kroužky a kluby:

 • Dle počtu žáků splňujeme podmínky pro malotřídky, netýký se nás tak rotační systém a prezenční výuka bude realizována každý den.

 • Žáci v budově školy musí mít roušku (chirurgickou).

 • Děti v MŠ mít roušku nemusí.

 • Provoz v MŠ bude celodenní až do 16:30.

 • Provoz ZŠ bude probíhat podle normálního rozvrhu (jako v září), který je v příloze a na webových stránkách školy.

 • TV a zpěv je stále zakázán, budou se realizovat vycházky a teorie hudby.

 • Školní družina otevře pouze pro 1. a 2. ročník (personální a prostorové důvody, musí být zachována homogenita skupin) a to jen do 16:00. Žáci budou z družiny odcházet na základě přihlášek popř. po písemné domluvě.

  • Možnost každé úterý účasti na družinových klubech pana Valenty (3. a 5. ročník v sudé týdny a 4. ročník v liché týdny) - vše na základě zájmu žáků. Dejte prosím vědět na email valenta.zsbrezina@seznam.cz.

 • Etapová hra a výzvy "Děda Eda" pokračují i nadále. Účastníci družiny si budou plnit a promítat výzvy především v družině (pondělí 2. ročník, středa 1. ročník), pro žáky, kteří do družiny nenastoupí nebo nemohou nastoupit, připravujeme družinové vysílání na každý čtvrtek v 13:30 (zapojení se do programu je dobrovolné).

 • Připomínáme povinnost omlouvání a plnění povinností na všech školních činnostech (dle školního řádu), pro ŠD omluvenky ideálně používejte žákovské deníčky.

 • Žáci, stravující se ve školní jídelně budou automaticky přihlášení. Pokud víte, že Vaše dítě do školy nenastoupí, popř. nemá zájem o stravování nebo je nemocné, zavolejte prosím do ŠJ a odhlaste jej.

  • Protože i při školním stravování musíme zajistit homogenitu skupin, žáci budou po třídách vpuštěni na oběd dle harmonogramu, navázaným na jejich rozvrh hodin. To s sebou může přinést malé prodloužení obědové přestávky. Berte prosím na tuto změnu ohled při vyzvedávání žáků nebo při jejich možných pozdějších návratech domů.

 • Kroužky kytary a flétny proběhnou systémem jeden učitel - jeden žák (nařízení vlády), taneční kroužek z tohoto důvodu nebude realizován prezenčně, pokračuje však online.

- Školní notebooky a jiné zapůjčené vybavení (pokud je potřebujete na další vzdělávací popř. mimoškolní aktivity) je možné vrátit až po úplném rozvolnění, nejpozději však do konce školního roku.

- V případě krizových nebo složitých situací (pozitivní test, nesouhlas s testováním apod.) budeme postupovat dle platných nařízení MŠMT, dle kterých postupujeme i při plánování školních aktivit, provozních podmínek, vzdělávacích plánů...

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Děkujeme za podporu v této těžké době a doufáme v brzký návrat do normálu. Rád bych také ocenil přístup pedagogů, rodičů a žáků při distanční výuce. Jsem rád, že jsme tuto nelehkou situaci společnými silami zvládli.

Mgr. Jaroslav Wutka, ředitel školy

a tým ZŠ

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

https://youtu.be/BmDnd140UH4