Národní srovnávací zkoušky SCIO 

06.03.2019

Scio 2017/2018

Srovnávací testování

V této rubrice budeme zveřejňovat výsledky našich žáků ve srovnání s ostatními školami. Aby měli učitelé i rodiče zpětnou vazbu účastníme se pravidelně každý rok několika vědomostních soutěží. Je to SCIO, KLOKAN, CVRČEK, MATESO a BABYLON. Naše škola se také stala hlavním organizátorem vědomostní soutěže VŠEZNÁLEK, která je určena pro malotřídní školy ze širokého okolí. Díky moderním metodám, které se na naší škole vyučují, dosahují žáci většinou výborných výsledků. Umí logicky řešit slovní úlohy, čtou s porozuměním a výborně se orientují i v anglickém jazyce. Každá třída je však jiná a stále je co zlepšovat. Výsledky srovnávacích testů SCIO, které probíhají každoročně v dubnu, budeme zveřejňovat.