Individuální konzultace

19.11.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

ve středu, 24. listopadu, se budou konat individuální konzultace k výchovně vzdělávacímu procesu žáků.

V pátek, 19. listopadu, obdržíte od třídních učitelů záznamový arch k VVP svých dětí, na základě kterého se rozhodnete, zda-li chcete přijít na osobní konzultaci. Svou účast následně zapíšete do online tabulky, která vám přijde v pátek večer.

Učitelé v záznamovém archu potvrdí, je-li z jejich pohledu konzultace doporučená.

Během setkání bude třeba dodržovat všechna platná anti-covidová opatření.

Potřebujete-li vzhledem k neodkladným pracovním povinnostem jiný termín, spojte se přímo s daným vyučujícím.