Historie školy

04.07.2018

O stavbu nové školní budovy se vedl tuhý boj mezi členy zastupitelstva a místní školní rady. Až dne 7. srpna 1910 na společné schůzi byl přijat návrh předsedy mimoškolní rady a starosty obce Aloise Poláka.

Stavební místo bylo zakoupeno od Silvestra Blatného a to 1 metr za 4 koruny. Od zednického mistra pana Marvánka z Kanic byly zhotoveny plány dle budovy školy v Ochozi. Na základě těchto nákresů a rozpočtů byla stavba školní budovy veřejně vypsána. Přihlásilo se jedenáct stavitelů. Stavba byla rozpočtena na 68.803 Kč. 22.10.1911 byla stavba zadána po 14% slevě (58.999Kč) zednickému mistru z Králova Pole panu Kristiánu Dejmkovi. 

Stavba byla započata roku 1912 a téhož roku byla dokončena. Po dokončení předložil stavitel účet na 65.945Kč. Celá stavba byla provedena kvalitně ke spokojenosti všech občanů.