Zaměstnanci ve školním roce 2018/2019

Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Březina je stabilizovaný. Vyučující jsou kvalifikovaní pro vykonávanou práci.

 

Mgr. Jaroslav Wutka, ředitel školy  - třídní učitel  III. třídy - 4. ročník

Mgr. Lada Boháčková - třídní učitelka II. třídy (spojený 2. a 3. ročník)

Mgr. Věra Idrná - třídní učitelka I. třídy - 1. ročník

Mgr. Jana Kovářová - třídní učitelka - 5. ročník

Bc. Roman Valenta - vychovatel ve školní družině, učitel pracovních činností, tělesné výchovy a angličtiny

Libuše Šlahařová - vychovatelka ve školní družině a  školní asistentka v MŠ

Mgr. Martina Divišová - vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga v I. třídě, učitelka Vv

Dana Zouharová, Dis.  - školní asistentka  ZŠ , asistentka pedagoga v II. třídě

Michaela Havlová - asistentka pedagoga v 4. a 5. třídě

Eva Nejezchlebová- učitelka MŠ 

Inka Vojáčková - učitelka MŠ

Mgr. Marcela Lehotská - učitelka MŠ / v současné době na MD /

 

Květoslava Kosíková - školnice, uklízečka

 

Zuzana Hájková - učitelka MŠ - pobočka Křtiny

Jana Fialová - učitelka MŠ - pobočka Křtiny

 

Irena Žvátorová - zastupující sekretářka, referentka školního stravování

 

Hana Rimplerová - kuchařka

Hana Opletalová - kuchařka

Dana Dušková - pomocná síla v kuchyni

Lenka Podlucká - lazebnice podlahových krytin / úklid /

Lucie Potůčková - úklid a výdej jídla - pobočka Křtiny

 

Všichni učitelé se průběžně účastní různých forem dalšího vzdělávání. Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů, výchovný poradce. Dokážeme fundovaně působit v oblasti sociální pedagogiky.

Květoslava Kosíková - školnice, uklízečka