Provoz školy

Režim hlavních dveří ve škole

 

Školní družina začíná 6:45.

Škola je pro ostatní žáky ZŠ otevřena od 7:00.

Od 7 :00 je také prováděn dozor na chodbě podle rozpisu ve škole.

 

Budova školy je otevřena ráno od 7 :00 do 8:00 /příchod dětí do ZŠ/.

 

Prosíme rodiče o zavírání hlavních dveří.

 

V 8:00 se budova uzamyká a vstup je pouze na zvonek.

 

Podle příznivého počasí jdou žáci o velké přestávce na školní zahradu pod dozorem učitele, nebo vychovatele.

 

Brána do školního areálu u vjezdu je po dobu přestávky zavřená.

 

Škola se otvírá v 11:40 kdy končí žáci vyučování.

 

Rodiče si mohou v této době děti vyzvednout u šatny.

 

V 11:55 se škola opět zamyká až do 12:35 kdy končí vyučování ostatním ročníkům.

 

Od 12:35 je škola zpřístupněna rodičům MŠ, ZŠ i kroužkům pouze na zazvonění.

Budova školy se zavírá v 16:30, kdy končí družina.

 

MŠ končí v 16:00.

 

Časový rozvrh výuky

  ukončení v 11:40 ukončení v 12:35
Pondělí 1. a 2. ročník     3.-5. ročník
Úterý 1. ročník    2.-5. ročník
Středa 1. a 2. ročník    3.-5. ročník
Čtvrtek 1. a 2. ročník    3.-5. ročník
Pátek x 1.-5. ročník

Po dobu výuky plavecké školy v Blansku bude v úterý vyučování začínat v 7:50 hodin.

 

 

Vyučovací hodiny

Vyučovací hodina Čas
1  8:00 -  8:45
2  8:55 -  9:40
3 10:00 - 10:45
4 10:55 - 11:40
5 11:50 - 12:35

Polední přestávka pro žáky, kteří končí dopolední vyučování 4. vyučovací hodinu v 11.40.
'Začátek odpoledního vyučování 12:45 - 13:30

Polední přestávka pro žáky, kteří končí dopolední vyučování 5. vyučovací hodinu ve 12:35.
Začátek odpoledního vyučování 13:30 - 14:15.