Oslava 100 let školní budovy

    

V září 1912 byla za velké slávy otevřena současná budova naší základní školy. Tuto událost považujeme za vhodnou oslavy a proto připravujeme na víkend 29. a 30. září 2012 důstojnou oslavu této historické události. Na této stránce postupně najdete podrobné informace k naší oslavě a další zajímavosti, jako například možnost objednat si připravovaný almanach a další připravované upomínkové předměty.


PROGRAM OSLAV
 

Sobota, 29. září

od 13.00

Den otevřených dveří a sportovní odpoledne
(výstava k historii a současnosti školy, prohlídka školy, hry, sporty)

Neděle, 30. září

10:00   Mše ve filiálním kostele Panny Marie v Březině
11:15   Historický průvod od kostela ke škole
11:30  Požehnání škole, možnost prohlídky školy
12:00 Pohoštění pozvaných hostů
13:30 Zahájení zábavného programu


Zábavným programem provádí flašinetář a skupina Klapeto, součástí bude projev ředitelky a starosty obce, vystoupení dětí MŠ, ZUŠ Adamov, Mažoretky PROVO Brno a taneční skupina Saltarín Křtiny.

Na volném prostranství zahrady budou probíhat aktivitivy pro děti, zajištěné občanským sdružením PRO Březinu, prodej občerstvení a řezbářské práce Miroslava Burši.

Při této oslavě se bude prodávat také knižní školní almanach, pohlednice a různé další upomínkové předměty.