Zápis do ZŠ Březina

05.04.2018 11:23

Vážení rodiče, zápis do 1. ročníku naší školy proběhne podle časového harmonogramu ve dnech 12. a 13. dubna 2018.

Děkujeme za Váš zájem navštěvovat naši školu. Vzhledem k naplněnosti školy však budeme přednostně přijímat žáky, kteří mají trvalý pobyt v obci Březina.  Viz Školský zákon 561/2004, ve znění účinném od 1.9.2017-31.8.2018  § 36 odst. 7

 

(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.