Výzva č. 57

01.09.2015 20:40

Naše škola je zapojena do programu finanční podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Výzva č. 57 s projektem "Zvyšování kvality ve vzdělávání ZŠ a MŠ Březina."  Projekt byl zahájen 1. 9. 2015 a ukončení proběhne 31.12. 2015. Celková přidělená částka činí 102.968,- Kč.

Realizovaný projekt umožní rozvoj pedagogů a žáků v oblasti cizího jazyka (v našem případě anglický jazyk) a technických dovedností. Škola realizuje projektové šablony:

  • Šablona č. 2: Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy
  • Šablona č. 3: Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce s využitím ICT formou blended-learningu
  • Šablona č. 4: Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended-learningu