Výuka náboženství

13.09.2017 08:55

Kdo z rodičů má zájem o výuku náboženství pro svoje dítě, může si přihlášku vyzvednot v ředitelně. Do naší školy bude jezdit a výuku povede o. Jan Krbec, 

nový administrátor farnosti.