Učíme se pod širým nebem

16.01.2014 10:45

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná ZŠ a MŠ Březina a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

 

Podpora Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí.

V roce 2012 byla naší škole přidělena částka 69.800,- Kč jako příspěvek na naši přírodní učebnu, v níž budou plněny cíle environmentální výchovy.

KDO

ZÍSKAL FINAČNÍ PŘÍSPĚVEK? Děti, žáci a pedagogové přívětivé malotřídní školy v malé obci Březina, severně od Brna.

CO

PŘEDCHÁZELO PŘIDĚLENÍ FINANČNÍ PODPORY? Již dlouhodobě promyšleně naplňujeme náš program průřezového tématu environmentální výchova. Přenášíme výchovu i vzděláváni v úměrné míře do volné přírody, vedeme děti i žáky k harmonickému rozvoji a především k samostatnému rozhodování. Nenásilně se snažíme ovlivnit a utvářet jejich budoucí postoje k udržitelnému rozvoji života na Zemi.

V naší žádosti jsme svoje aktivity popsali a za to se nám dostalo finanční podpory.

KDE

SE NACHÁZÍME A SVOJE ZÁMĚRY REALIZUJEME? Je nám dopřáno žít a učit se v malebném úpatí Drahanské vrchoviny, v oblasti, kde se po několika svižných krocích ocitáme v lesích a skalách chráněného území Moravského krasu. Přívětivější prostředí ani hledat nechceme. Stejným štěstím je i dědictví po našich předcích, kteří nám dali do vínku celkem rozlehlou zahradu s plodícím ovocným sadem.

JAK

REALIZUJEME SVŮJ PROGRAM A ČERPÁNÍ Z FONDU? Hledáme nápady a podněty u osob a sdružení, jejichž praxe je mnohaletá a osvědčená. Inspirují nás metodiky a nápady projektů typu Recyklohraní, program lesní pedagogiky, hnutí Tereza, Lesní škola Jezírko, místní zahrádkáři, vlastní nápady.

Realizace přírodní zahrady prochází mnohými komplikacemi, které způsobily jiné potřebné úpravy školy. Nejprve jsme pracně společně s ochotnými rodiči zasadili rostliny, ale vzápětí se poštěstilo zastupitelům získat dotaci na zateplení školy. Přestože většina z řemeslníků byla ohleduplná, parta lešenářů na rostliny nehleděla. Nejedna z květin byla zašlapána.

Další rána pro Přírodní učebnu přišla souběžně s rozhodnutím vydláždit větší plochu dvora než bylo plánováno v projektu a mírně rozšířit i plochu hřiště. Stejně jako v celém lidském bytí jsou kompromisy nezbytné a i tady byl ústup odůvodněný a rozumný. Nájezd pro zásobování školní kuchyně se musel rozšířit, prostornější dvůr se bude snadněji udržovat i v zimě, očekává se i úbytek vody v suterénních prostorách. Rodiče už nemusí parkovat před školou a vysazovat děti do silnice. Jenže: brouzdaliště se nestane dominantou, bude se krčit severním směrem k zahradě, relaxační zóna vzala také za své.

PROČ

PŘÍRODNÍ UČEBNA? Dnešním dětem ubývá možností pobytu ve volné přírodě, učení probíhá frontálně v lavicích, přeorientováváme se na život u počítačů, občas naši nejmenší nevyjdou ani o víkendu do přírody. Naší snahou je vybudovat u dětí od útlého věku potřebu pracovat venku, pracovat pro radost svoji i svých blízkých, pracovat pro udržení prostředí v takovém stavu, jak jsme jej převzali a naopak v mnohém je i vylepšit.

Položme si poslední otázku.

KAM

JSME SE PROSTŘEDNICTVÍM PROJEKTU DOSTALI?

Předzahrádka je osázená okrasnými rostlinami, doplněná hmyzími hotely. Pořídili jsme ruční čerpací pumpu nad studnu a k ní korýtka, exteriérovou vitrínu, lávky k propojení kopečků, lavičky k posezení. Žáci s panem učitelem vybudovali záhon, který nejmladší osázeli a současně se naučili pojmenovávat jednotlivé bylinky. V zahradě jsou nově vysázeny původní odrůdy stromů a keřů, jejichž názvy a využití se budeme teprve učit. Výuka bude praktická, jelikož plody všech dřevin v zadní části zahrady jsou pečlivě zvoleny a přednost dostaly ty, které jsou chutné, zdravé i léčivé. Při výběru rostlin nás osobně vedla Ing. arch. Ilony Zlomková, autorkou celého projektu.

Od první jarních měsíců budeme mít rostliny na dosah a začneme pozorovat jejich růst. Pověříme žáky sledováním, vyhledáváním informací o užitečnosti vysazených rostlin, důležitosti péče o ně, využitím v léčitelství, v kuchyni.

V rámci Recyklohraní jsme se naučili třídit odpad. K dokonalosti máme sice ještě daleko, ale opět došlo k posunu. Pořídili jsme jej jako jeden z prvních nákupů z grantu.

První veřejná prezentace projektu proběhla dne 18. 3. 2013

Protože naše práce je plnohodnotná a máme na co být pyšní, přijali jsme pozvání na Josefskou konferenci, kterou pořádal Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení v prostorách kongresového centra ve Křtinách. Zde žáci 4. a 5. ročníku v konkurenci přednášejících odborníků a starších žáků jiných škol úspěšně prezentovali svoje aktivity plněné v rámci našeho plánu EVVO obohaceného o finanční podporu Revolvingového fondu MŽP.

 

Zpracovala Mgr. Jana Závadová

Ředitelka školy