Třídní schůzky+ Volby do školské rady

01.10.2018 13:59

Vážení rodiče,

chtěl bych Vás informovat, že ve čtvrtek 25.10.2018 proběhnou od 16:00 třídní schůzky.
Zároveň také budou volby jednoho zástupce z rodičů /zákonných zástupců žáků/ do školské rady.
Vyzývám tedy rodiče, kteří mají o tuto práci ve školské radě zájem a chtěli by se podílet na činnosti školy, ať podají návrh kandidáta. Je možné, aby kandidát navrhl i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze podávat písemně na adresu školy, nebo emailem na adresu: reditel.brezina@seznam.cz
Termín ukončení podání návrhů je 12.10.2018 ve 12:00
Hlasování bude tajné, každý rodič /zákonný zástupce/ označí svého zvoleného kandidáta na hlasovacím lístku a ten pak vhodí do volební urny. Za každé dítě, může být jen jeden hlas!!!
/viz. volební řád školské rady při ZŠ a MŠ Březina/
Výsledky voleb budou zveřejněny na stránkách školy a na nástěnce u šatny.
Mgr. Jaroslav Wutka