Sběr papíru ve škole

17.05.2017 13:30

Od  středy 24.5.2017 do pondělí 29.5.2017 bude na školním dvoře přistaven kontejner na papír. Prosíme všechny, kdo máte doma nepotřebný sběr, 

přineste ho do školy.  Výtěžek z této akce bude použit na zakoupení pomůcek pro děti.