Nové kroužky pro děti

13.09.2018 07:34

Vážení rodiče, v letošním školním roce nabízíme Vašim dětem úplně nový kroužek" Věda nás baví". Podrobné informace získáte na www.vedanasbavi.cz

Pro zájemce bude také otevřen kroužek náboženství. Termíny a čas budou upřesněny. Na obě aktivity jsou přihlášky v ředitelně školy.