Lesní pedagogika pro 1. a 2. ročník

19.10.2017 11:01
V pátek 20. 10. 2017 se žáci 1. a 2. ročníku zúčastní vzdělávacího programu Lesní pedagogika v Arboretu Křtiny.
Sraz ve škole v 8:00 návrat ve 12:30
S sebou: pohodlné oblečení, obuv, do batůžku svačinu, pití
jízdné bude hrazeno z třídního fondu