Exkurze do RECETOXU v Brně

05.01.2018 11:41

Ve středu 10.1.2018 pojedou žáci jen 3.,4. a 5. ročníku na zajímavou exkurzi do RECETOXU v Brně /Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí/

Sraz ve škole 7:45, odjezd linkovým autobusem v 7:54 do Brna. Návrat na oběd. Žákům 4. a 5. ročníku bude jízdné hrazeno z třídního fondu.

Žáci 3. ročníku si přinesou 34,-Kč na autobus