Dopravní hřiště

08.11.2017 10:57

V pátek 10.11.2017 pojedou pouze žáci 4. ročníku na výuku dopravní výchovy do Blanska. Odjezd v 7:40 od školy linkovým autobusem, návrat na oběd. 

Žáci si vezmou cyklistickou přilbu, svačinu, přezůvky. Jízdné 34,- Kč bude hrazeno z třídního fondu.