Anglický jazyk od září- úprava ŠVP

26.06.2017 12:58

Na základě návrhu, který přinesla školská rada /viz zápis na stránkách školy/ se bude upravovat výuka Anglického jazyka na naší škole.

 Od září již výuku tohoto jazyka nebudou mít žáci 1. a 2. ročníku. Úbytkem Aj, posílíme výuku Matematiky a matematickou gramotnost.

Kdo však z rodičů bude mít o cizí jazyk zájem, bude pro žáky 1. a 2. ročníku formou kroužku zdarma 5. vyučovací hodinu jednou týdně. 

Mgr. Jaroslav Wutka