Šablony pro ZŠ a MŠ

Naše škola je zapojena do projektu Šablony II. pro ZŠ a MŠ, který je spolufinancován EU. 

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004326 je zaměřen na personální podporu ZŠ (školní asistent), personální podporu MŠ (školní asistent), posílení spolupráce mezi MŠ a rodiči, realizaci Klubu zábavné logiky a deskových her.