Recyklohraní


V projektu "Recyklohraní" žáci řeší úkoly týkající se odpadové problematiky, dále sbírají baterie a elektrozařízení do připravených nádob. Za správně vyřešené úkoly žáci získávají body, za které získávají zajímavé odměny. Recyklohraní zprostředkovává dětem osobní zkušenost s možností zpětného odběru surovin a odpadů.

Tento školní projekt realizují ASEKOL spolu s kolektivním systémem Ecobat, Elektrowin, Ekolamp a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM.

Bližší informace k tomuto projektu naleznete na www.recyklohrani.cz