EU Peníze školám

Realizace projektu byla zahájena 4. 5. 2011. Ukončení bude po 30 měsících. Celková přidělená částka činí 392.600,- Kč

Získaná dotace je využita na zkvalitnění výuky po stránce materiálně technické i vzdělávací. Byly nakoupeny interaktivní tabule, notebooky. V rámci zlepšování čtenářské gramotnosti jsou rozděleny vyučovací hodiny na menší skupiny.