Režim dne

 

Organizace a provoz MŠ

 

ORGANIZACE, USPOŘÁDÁNÍ DNE

 

Snažíme se o dostatečně pružný denní řád, který reaguje na individuální možnosti dětí, na jejich zájem o činnosti, zaujatost a jejich potřeby.

 

Respektujeme práva dětí na vlastní spontánní aktivity s ohledem na denní nabídku činností. Dle aktuálních potřeb a okolností v průběhu dne vyvažujeme délku spontánních a řízených činností. Snažíme se obvyklý denní program přizpůsobit vývojovým potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Usilujeme o aktivitu dětí a jejich vlastní zájem o experimentování.

V ranním bloku se zabýváme motorickými, jazykovými, estetickými, pracovními a dalšími činnostmi, které zpravidla začínáme a ukončujeme komunitním kruhem. Do programu zařazujeme každodenní cvičení zaměřené na zdravotní cviky a prevenci vadného držení těla. Za příznivého počasí naplňujeme vzdělávací nabídku při pobytu na školní zahradě.

 

Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv a podle svých potřeb (po vzájemné domluvě s učitelkou). Nově příchozím dětem individuálně přizpůsobujeme jejich pobyt v adaptačním režimu.

 

Všichni zaměstnanci školy si všímají individuálních potřeb dětí a pomáhají dětem v jejich uspokojování.

Cílem pedagogů je děti nepřetěžovat a umožnit jim individuální možnost relaxovat.

 

 

 

Orientační časy režimu dne:

 

6:45

»

přivítání se s dětmi, sdělování informací

 

»

spontánní hry dle vlastní volby, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou (individuální práce s dětmi, skupinková činnost)

8:00

»

Nejpozdější příchod do školky. / z důvodu organizace výuky v MŠ prsím dodržujte čas příchodu/

komunitní kruh

 

 

ranní cvičení, řízená činnost, hry

8:30  - 9:00

 

průběžná svačina

 

 

 

9:00  -  9:30 

»

pokračování spontánních her, řízených a nepřímo řízených činností ve skupinách i individuálních, pohybové aktivity

9:30  - 11:30

»

hygiena, oblékání, pobyt venku

11:30  12:15

 

hygiena, oběd , příprava na odpolední odpočinek

12:15  - 12:30

»

odcházení dětí po obědě

12:30  - 14:30

 

odpolední odpočinek / min. 30 minut/, četba nebo poslech pohádek aktivity dětí, které nemají potřebu spát

14:30 - 15:00

»

průběžná odpolední svačina

15:00  - 16:00

 

spontánní aktivity dětí, možnost pokračovat v započatých činnostech dne

16:00

»

uzavření mateřské školy

 

 

 

 

»

 

 

 

 

 

»

 

 

 

 

 

»