Informace k zápisu pro rok 2018/2019

Zápis do MŠ byl ukončen, termín zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých dětí je v aktualitách školy.