Změna úplaty v MŠ a školní družině od 1.9.2024

19.06.2024

Vážení rodiče,

v souladu s novelou § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 S. (školský zákon) nově stanovuje výši úplaty zřizovatel. Výpočet výše úplaty již není vázán na průměrné neinvestiční výdaje školy nebo školského zařízení, jak tomu bylo v minulých letech.

Zřizovatel ZŠ a MŠ Březina stanovil od 1. 9. 2024 měsíční výši úplaty:
- 700,- Kč v mateřské škole za předškolní vzdělávání
- 200,- Kč ve školní družině za zájmové vzdělávání