Návrat do školy

13.11.2020

Vážení rodiče, už je to tady - žáci  1. a 2. třídy se do školy vrátí ve středu 18.11., a to v celých třídách, nebudou se tedy rozdělovat na skupiny. Bude rovněž fungovat školní družina a školní jídelna / kdo nenastoupí, ať si obědy odhlásí, jinak se počítá se všemi/. Škola zajistí homogenní skupiny, aby nedocházelo k mísení jednotlivých kolektivů. Stejná třída se tedy bude společně vyučovat, chodit na oběd i trávit čas v družině. Roušky se budou nosit ve společných prostorách i po celou dobu výuky ve třídách. Ještě větší apel pak Ministerstvo školství směřuje k větrání tříd, které bude probíhat nejen po konci hodin, ale i v jejich průběhu. Povolen není zpěv ani tělocvik. Pohyb dětí na vzduchu je ale vítaný.

Ostatní ročníky mají dále distanční výuku.

Rozvrh hodin pro prezenční i distanční výuku bude zveřejněn na stránkách školy co nejdříve.

Pokud se vládní činitelé rozhodnou v rámci rozvolňování pustit do školy i ostatní ročníky, budeme Vás co nejdříve informovat. V současné době však zatím žádné oficiální zprávy od MŠMT nemáme.