Fungování ŠD

14.05.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

těžké časy jsou snad za námi a s lepšící se situací dochází k rozvolňování i u nás ve škole.

Nově končí nařízení pro homogenitu skupin, což by mělo vrátit do normálu zejména obědy, rozvrh (neznáme podrobnosti o hodinách TV a HV) a hlavně fungování školní družiny a klubů.

Od pondělí je tedy ŠD kompletně v provozu pro všechny ročníky (obě oddělení - mladší 1. a 2. ročník, starší 3. - 5. ročník). Tímto se obnovují přihlášky a pro odchody žáků ze školy platí systém z nich. Případné aktualizace a omluvenky menšího rozsahu nám prosím dávejte vědět vždy písemně, ideálně formou družinových deníčků.
Nezapomeňte na páteční dřívější odchody pro účastníky tanečků. Prosíme Vás, nenechávejte rozhodnutí na nás a dbejte na domluvu s Kristýnou Jelínkovou.

S rozvolňováním přichází i možnost realizovat deskovky a jiné kluby při ŠD. Vracíme se tedy ke standartnímu programu pro starší žáky, a to každé úterý v 13 - 15:00.

Na všechny tyto změny bude reagovat i třetí etapa hry "Děda Eda" - zatím připravujeme koncept. Její realizace bude probíhat zejména v ŠD. Pravděpodobně dojde i k provázání s kluby ŠD, stejně jako v posledních týdnech.

První úterý v měsíci, kdy jsme chodili do tělocvičny/na Sokolovnu, zatím neobnovujeme. Informace k opatřením okolo sportu na školách jsou nejasné. Venku se postupně bude lepšit počasí a využijeme tento čas hlavně pro pobyt venku a kluby ŠD.

Obnovení se dočkají i plánované vycházky pro každý čtvrtek. Zejména v tento den vyzvedávejte své ratolesti mimo hlavní program. V čase 13 - 15:00 nás nemusíte zastihnout v prostorách školy.

Osobně beru tato rozvolnění jako velký krok kupředu a na děti se hodně těšíme.

--
S pozdravem,
Roman Valenta