Informace o školním stravování

pro školní rok 2017/2018

Přihlášení dítěte ke stravování

Děti, které se budou stravovat v ZŠ a MŠ Březina, je nutné opětovně ke stravování přihlásit odevzdáním této vyplněné a podepsané přihlášky ke stravování. Vytištěné formuláře přihlášky budou k dispozici první školní den u ředitelny školy. Je nutné přihlášku vyplnit a odevzdat nejpozději do 8. 9. 2017.

Děti, které se nebudou nadále stravovat v ZŠ a MŠ Březina, je nutné telefonicky, e-mailem nebo osobně odhlásit. 

Za stravování se v září budou platit dvě zálohy najednou (za září a říjen)!

 

Cena stravy

1)     Žáci 1. až 4. ročník (7 až 10 let): cena za jeden oběd 28 Kč  

záloha na měsíc 560 Kč

2)     Žáci 5. ročník (nad 10 let): cena za jeden oběd 29 Kč  

záloha na měsíc 580 Kč

3)     MŠ celodenní stravování: ranní svač. 11 Kč, oběd 21 Kč, odpol. svač. 7 Kč; celkem: 39 Kč

            záloha na měsíc 780 Kč

4)     MŠ půldenní stravování:  ranní svač. 11 Kč, oběd 21 Kč, celkem: 32 Kč

záloha na měsíc 640 Kč

 

Platby

Zálohu za stravování je nutné uhradit předem - vždy do 20. dne předcházejícího měsíce. Za stravování se v září budou platit dvě zálohy najednou (za září a říjen). Poslední zálohu odešlete v květnu na měsíc červen.

Zálohové platby zasílejte na číslo účtu školního stravování: 2000537974/2010 (Fio banka).

Je nutné u platby za obědy uvést  v poznámce vždy jméno a příjmení dítěte, aby bylo možné platbu identifikovat.

Opakované porušení platební morálky je důvodem k vyloučení dítěte z MŠ. Není možné dětem, které nemají řádně a včas zaplaceno, vydávat obědy.

Přeplatky budou vyrovnány vždy v pololetním vyúčtování (v lednu a v srpnu).

 

Odhlašování a přihlašování stravy

Odhlašování a přihlašování stravy musí být provedeno nejpozději do 7:30 hod příslušného dne, a to buď osobně, nebo telefonicky na čísle 774 763 738 u paní kuchařky Hany Rimplerové.

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. Je možné odebírat dotovaný oběd pouze v případě, že je dítě přítomno ve školce/ žák ve výuce. Pouze první den nemoci je možné si oběd vyzvednout. Z provozních a hygienických důvodů je vyzvednutí možné od 11:30 do 12:00 hodin. Jídla jsou připravována k okamžité spotřebě, je tedy třeba zajistit konzumaci do 20 minut od převzetí.

Neodhlášenou stravu od 2. dne nepřítomnosti již není možné dotovat státem, jste povinni ji uhradit v plné výši (vyhl. 107/2005 Sb.), což činí do 6 let 55 Kč, do 10 let 48 Kč, do 14 let 49 Kč.