Školní stravování

  • Zvýšení cen stravy

Prosíme rodiče, aby si od ledna 2018 upravili výši záloh na obědy dle aktuálního rozpisu níže.

Cena stravy od 1. 1. 2018

1)     Žáci 1. až 4. ročník (7 až 10 let): cena za jeden oběd 32 Kč  

záloha na měsíc 640  Kč

2)     Žáci 5. ročník (nad 10 let): cena za jeden oběd 33 Kč  

záloha na měsíc 660 Kč

3)     MŠ celodenní stravování: ranní svač. 12 Kč, oběd 22 Kč, odpol. svač. 9 Kč; celkem: 43 Kč

            záloha na měsíc 860 Kč

4)     MŠ půldenní stravování:  ranní svač. 12 Kč, oběd 22 Kč, celkem:  34 Kč

záloha na měsíc 680 Kč

 

  • Povinnost označování alergenů ve školním stravování

Od 13. 12. 2014 vzniká pro školní jídelny povinnost informovat strávníky o vybraných alergenech obsažených v pokrmech.

Nařízení EU ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin, pokrmů a nápojů na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů v nich obsažených. Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren apod.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nelze brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě. Jídelna má funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Naše školní jídelna tuto informaci zveřejňuje.

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno v závorce číslem označující alergen. U jídelního lístku bude příloha – seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Jídelní lístek a seznam alergenů je vyvěšen před šatnou v přízemí a na webových stránkách školy.

Odvolání na legislativu:

•             EU - 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

•             ČR - Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

 

Informace k platbám za stravování

 

Číslo účtu stravování: 2000537974/2010.

Místo přiděleního variabilního symbolu vždy u platby, prosíme, uveďte celé jméno dítěte.

Zálohu za stravování je nutné uhradit do 20. dne předcházejícího měsíce.

Za stravování se v září budou platit dvě zálohy (za září a říjen).

 

  • Pitný režim

Na základě změn ve vyhlášce č. 107/2005 Sb. bude od 1. 3. 2012 zrušen pitný režim v podobě slazeného nápoje. Děti budou mít celodenně k dispozici pitnou vodu a ostatní nápoje budou jako příloha svačin a oběda.