Historie naší školy

Po dohodě obou obcí v roce 1887 se přistoupilo k přestavbě bývalé myslivny, kterou daroval kníže Lichtenstein. Myslivna byla poschoďová budova a její přestavba si vyžádala nákladu 22 000 zl. Vyučování v Březině začalo po prázdninách 1888 a prvním učitelem byl Ondřej Kyselka a podučitel Karel Neubauer. Po krátké době se ukázalo, že budova nevyhovuje velikostí i polohou. V roce 1908 dokonce byla zařízená tak, že ve dvou třídách se střídali tři učitelé. O stavbu nové školní budovy se vedl tuhý boj mezi členy zastupitelstva a místní školní rady. Až dne 7.srpna 1910 va společné schůzi byl přijat návrh předsedy mimoškolní rady a starosty obce Aloise Poláka.

Stavební místo bylo zakoupeno od Silvestra Blatného a to 1 metr za 4 koruny. Od zednického mistra pana Marvánka z Kanic byly zhotoveny plány dle budovy školy v Ochozi. Na základě těchto nákresů a rozpočtů byla stavba školní budovy veřejně vypsána. Přihlásilo se jedenáct stavitelů. Stavba byla rozpočtena na 68 803 Kč. 22.10.1911 byla stavba zadána po 14ti% slevě (58 999Kč) zednickému mistru z Králova Pole panu Kristiánu Dejmkovi. Stavba byla započata roku 1912 a téhož roku byla dokončena. Po dokončení předložil stavitel účet na 65 945Kč. Celá stavba byla provedena kvalitně ke spokojenosti všech občanů.Nová budova byla vysvěcena a otevřena 22.září 1912 za ohromné účasti lidu z celého širokého okolí. Celý stavební náklad byl rozpočten na tři roky a také obecními přirážkami splacen. V roce 1923 byla zřízena měšťanská škola ve Křtinách pro okolní obce. Obec Březina se usnesením obecní rady zavázala, že obec Křtiny obstará vlastním nákladem školní budovu. Březina pak bude přispívat na věcné školní potřeby. Obec Křtinská tento závazek původně přijala, ale v pozdější době snažila se povinnost úhrady přesunout i na okolní obce. Z toho vznikl velký boj, který byl ze strany některých zastupitelů obce Křtin až nemístný a nyní se jím zaobírají školní úřady. Roku 1905 byl zakoupen prapor a darován školní mládeži. Kmotrou tohoto praporu byla choť náčelníka sboru dobrovolných hasičů paní Eva Bayerová. Na podnět jejího muže pana Hynka Bayera byl tento prapor sborem dobrovolných hasičů zakoupen. Prapor je lemován národními barvami a uprostřed je vyobrazen svatý Florián. Byl používán při různých průvodech až do roku 1914, kdy pro své lemování byl rakouskými úřady uznán vadným. Nyní uložen na OÚ, používán při slavnostních příležitostech např.: svěcení praporu a znaku obce, hasičské pouti ve Křtinách ….

Vše zapsáno dle kroniky pana Aloise Poláka tč. starosty obce. Zapsáno kolem roku 1930.